Wet Productie Krediet Fonds


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet van 2022, houdende regels betreffende de instelling van het Productie Krediet Fonds (Wet Productie Krediet Fonds)

Datum van indiening: 29 augustus 2022

Datum van goedkeuring: 22 december 2022, met algemene 29 stemmen

Commissie van rapporteurs: M. Jogi (vz), A.Sadi, J. Kanape, E. Jones, K. Ramsukul, R. Asabina, C. Wang

Soort wet: Ontwerpwet van de regering

Doel van de ontwerpwet: Het doel van deze wet is dat in het kader van het bevorderen van de groei en ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen, alsmede van producenten van goederen en diensten die waarde toevoegend zijn, bestemd zijn voor export of import vervangend zijn, het nodig is een Productie Krediet Fonds in te stellen. 

Preadvies: link preadvies

Mondelinge Akte: link