Wet Bureau De Nationale Assemblée


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: houdende instelling en regeling van het Bureau van De Nationale Assemblée (Wet Bureau De Nationale Assemblée)

Datum van indiening: 06 april 2020

Datum van goedkeuring: 8 april 2020, met algemene 31 stemmen

Soort ontwerpwet: Initiatiefwet ingediend door: J. Simons, A. Gajadien, J. Wielzen, C. Breeveld

Commissie van rapporteurs:

Doel van de wet: Het doel van de ontwerpwet is om in het kader van de vernieuwing van de regelgeving met betrekking tot De Nationale Assemblée en ter verhoging van het onafhankelijk, effectief en doelmatig functioneren van de ondersteunende diensten van De Nationale Assemblée regels vast te stellen.

Preadvies: link preadvies