Wet Arbeidsbescherming gezin (Wet Bescherming Moederschap)


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 06 april 2018

Commissieleden: J. Vreedzaam (Vz), D. Sharman, S. Samidin, P. Etnel, R. Sapoen, D. Pokie, G. Watamaleo.

Datum van goedkeuring: 11 april 2019, met algemene 29 stemmen

Doel van de wet: Deze ontwerpwet is er ter uitvoering van artikel 39 sub b en artikel 35 leden 5 en 6 van de Grondwet van de Republiek Suriname.

Het doel van deze ontwerpwet is regels vaststellen met betrekking tot de bescherming van het moederschap waaraan ook gekoppeld is het Vaderschapsverlof.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Amendement: link amendement