Machtigingswet "Suriname National & Foreign Investment NV, afgekort SNFI N.V.


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet van 2021, houdende toestemming tot oprichting door de Staat van een naamloze vennootschap Suriname Investment Enterprise NV (Machtigingswet Suriname Investment Enterprise NV.)

Datum van indiening: 10 maart 2021

Datum van goedkeuring: 15 april 2021, met 30 stemmen voor en 14 tegen.

Soort ontwerpwet: Ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: A. Gajadien (Vz), A. Parmessar, C. Wang, E. Jones, V. Ramsukul, R. Asabina, J. Kanape.

Doel van de wet: Deze wet heeft tot strekking om de Regering in overeenstemming met artikel 32 lid 4 jo. artikel 32 lid 7 van de Comptabiliteitswet 2019 (S.B. 2019, no. 98) te machtigen tot oprichting van een naamloze vennootschap met de naam Suriname Investment Enterprise NV.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Nota van wijz.: link nota v wijz.