Centrale Bankwezen 2022 (Centrale Bankwet 2022)


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 26 januari 2022

Datum van goedkeuring:  10 juni 2022 met 27 stemmen voor en 9 tegen

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: drs. A. Gajadien (Vz), R. Parmessar, C. Wang LL.B, J. Vreedzaam, V. Ramsukul, drs. R. Asabina, J. Kanape

Doel van de wet: Het doel van deze wet is om nieuwe regels overeenkomstig de ter zake geldende internationale standaarden voor het Centrale Bankwezen vast te stellen.

Preadvies: link

Eindverslag: link

Nota van wijz.: link

Nota van wijz.: link