Staatsbegroting 2023


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet van houdende vaststelling van de ontwerp Staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2023

Datum van indiening: 29 september 2022

Datum van goedkeuring: 24 februari 2023, met 27 stemmen voor en 12 stemmen tegen

Commissie van rapporteurs: drs. A. Gajadien (Vz), drs. R. Parmessar, J. Kanape, R. Asabina, drs. P. Etnel MPA, J. Vreedzaam, mr. Ch. Dijksteel MPH MS Bioethics

Soort wet: Ontwerpwet van de regering

Doel van de ontwerpwet: In de Staatsbegroting staan de verwachte verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de overheid voor het komende jaar.

Preadvies: link preadvies

Nota van wijzigingen: link

Amendement (1): link

Amendement (2): link