Staatsbegroting 2021


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 7 juni 2021

Datum van goedkeuring: 26 juni 2021, met 32 stemmen voor en 15 stemmen tegen

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: A. Gajadien (Vz), R. Parmessar, D. Vorswijk, R. Asabina, P. Etnel, J. Vreedzaam, Ch. Dijksteel

Doel van de wet: In de Staatsbegroting staan de verwachte verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de overheid voor het komend jaar

Nota van Wijz.: link nota van wijziging