Wet Staatsbegroting 2019


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 1 oktober 2018

Datum van goedkeuring: 06 juni 2019, met 28 stemmen voor en 14 tegen

Soort ontwerpwet: ontwerp van de regering

Commissie van rapporteurs: A. Abdoel (Vz), A. Gajadien, O. Wangsabesari, D. Pokie, C. Waterberg, C. Breeveld, J. Vreedzaam, W. Waidoe, W. Asadang, G. Rusland, R. Sapoen, C. Gonsalves, R. Cotino, K. Mathoera, Y. Maabo

Doel van de wet: dat op grond van het bepaalde in artikel 156 van de Grondwet van de Republiek Suriname het noodzakelijk is de Ontwerp Staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2019, vast te stellen.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Amendement: link amendement