Wet ratificatie van het “Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930”


<< Terug naar overzicht

Wet ingediend: 8 maart 2018

Commissie van Rapporteurs: P. Kensenhuis (Vz), M. Jogi, R. Hooghart, P. Etnel, R. Ilahibaks, C. Breeveld, S. Afonsoewa

Datum van goedkeuring: 31 mei 2018

Preadvies: link preadvies