Toetreding tot de "Akte van Genève bij de Overeenkomst van s-Gravenhage"


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 09 juli 2019

Datum van goedkeuring: 4 februari 2020, met algemene 40 stemmen

Commissie van rapporteurs: A. Abdoel (Vz), D. Vorswijk, J. Warsodikromo, J. Kalloe, G. Watamaleo, R. Nurmohamed, J. Vreedzaam.

Soort wet: verdrag

Doel van de ontwerpwet: De toetreding van de Republiek Suriname tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de Internationale Inschrijving van Tekeningen of Modellen van Nijverheid. Deze goedkeuring is geboden ingevolge artikel 104 lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag