Overeenkomst tussen Reg Sur en Konkrijk der Nederlanden inzake status van militaire en burgerpersoneel min Defensie


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet van houdende goedkeuring van de “ Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de status van het militair en burgerpersoneel van het Ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden dat in verband met opleidingen en trainingen aanwezig zal zijn in de Republiek Suriname.

Datum van indiening: 25 augustus 2021

Soort ontwerpwet: Verdrag

Commissie van rapporteurs:

Doel van de wet: Door ratificatie van bedoelde overeenkomst wordt invulling gegeven aan het voorstel gedaan door Nederland, ten einde haar militair en burgerpersoneel opleidingen en trainingen te laten verzorgen op het grondgebied van de Republiek Suriname. Dit in het kader van een hernieuwde (militaire) samenwerking tussen beide landen.