Wet naturalisatie SOLOMON, Whelelmina, L. en 97 anderen


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan SOLOMON, Whelemina, L. en 97 anderen

Datum van indiening: 14 januari 2020

Datum van goedkeuring: 3 maart 2020, met algemene 29 stemmen

Soort ontwerpwet: Ontwerpwet van de Regering (naturalisatiewet)

Commissie van rapporteurs: G. Watamaleo (Vz), K. Mathoera, R. Ilahibaks, I. Bink, J. Wielzen, D. Jaggernath, A. Nading.

Doel van de wet: Het onderhavig wetsontwerp is om op grond van artikel 8 van de Wet op de Nationaliteit en het Ingezetenschap (G.B. 1975 no. 171, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2014 no. 121) de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie te verlenen aan:

- SOLOMON, WHELEMINA LOUISA en 97 anderen

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag