Wet naturalisatie JAINAUTH, HEMNAUTH en 61 anderen


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet van houdende verlening van de Surinaamse Nationaliteit door naturalisatie aan JAINAUTH, HEMNAUTH en 61 anderen

Datum van indiening: 17 oktober 2022

Datum van goedkeuring: 27 oktober 2022, met algemene 39 stemmen

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissieleden: H. Ramdien (Vz),  drs. S. Moestadja, E. Karto, E. Jones, C. Wang, LL.B, A. Sadi, mr. R. Mangre, MSc

Doel van de wet: Doel van deze wet is namelijk dat er aanleiding bestaat tot verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan JAINAUTH, HEMNAUTH en 59 anderen.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Afkondiging: link