Ontwerpwet wijz. Wet Internationale Sancties


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet van………houdende nadere wijziging van de Wet Internationale Sancties (S.B. 2014 no. 54, zoals gewijzigd bij S.B. 2016 no. 31)

Datum van indiening: 21 mei 2024

Soort wet: Initiatief wet

Commissie van rapporteurs:Ch. Wang (Vz), S.Tsang, J. Kanape, E. Jones, K. Ramsukul, R. Asabina en R. Mangere

Doel van de wet: Deze initiatiefwet heeft tot doel de in de Mutual Evaluation Report (MER) geconstateerde tekortkomingen weg te werken, teneinde de internationale vrede en veiligheid of de internationale rechtsorde te bevorderen. Voorts zijn er enkele aanpassingen van redactionele en wetgevingstechnische aard doorgevoerd.