Ontwerpwet wet Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid


<< Terug naar overzicht

Datum: 09 juli 2019

Commissie van rapporteurs: P. Etnel (Vz), S. Moestadja, R. Koedemoesoe, P. Kensenhuis, H. Aviankoi, J. Wielzen, R. Debie.

Soort wet: ontwerp van de regering

Doel van de ontwerpwet: In het kader van het bevorderen van veilige werkomstandigheden en het voorkomen van discriminatie op de werkplek is het wenselijk om over te gaan tot de vaststelling van regels ten aanzien van geweld en seksuele intimidatie op de werkplek

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag