Ontwerpwet Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken (traditionele woon-en leefgebieden)


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 24 mei 2021

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissie van rapporteurs:

Doel van de wet: De wettelijke erkenning van de collectieve rechten en collectieve rechtspersoonlijkheid van de Inheemsen en de Tribale volken in Suriname en het garanderen van de rechtszekerheid en rechtsbescherming van de collectieve rechten van de inheemse en tribale volken.