Ontwerpwet Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken (Reg)


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 15 juni 2021

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: A. Gajadien (vz), J. Vreedzaam, O. Kanape, P. Kensenhuis, P. Etnel, R. Asabina, R. Aloema.

Doel van de wet: Het doel van deze wet is de garandering van de rechtszekerheid en rechtsbescherming van de collectieve rechten van de Inheemse volken en Tribale volken in Suriname. Hiertoe worden deze volken als zodanig erkend als rechtspersoon, zodat zij nu, in tegenstelling tot voorheen, voor en namens zichzelf als collectief op recht en in het bijzonder rechtspraak een beroep kunnen doen.

Preadvies: link preadvies

Amendenment: link