Ontwerpwet Loterijwet (INGETROKKEN)


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 28 december 2021

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs:drs. A. Gajadien (Vz), R. Parmessar, E. Sampie, Bouva MPA LL.B, H. Aviankoi, R. Asabina, M. Mangre MSc

Vaste toehoorders: H. Aviankoi, mr. P. Kensenhuis

Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft tot doel het vaststellen van regels met betrekking tot het exploiteren van loterijen. Vrijwel alle landen in de wereld, ook Suriname, hebben de verplichting om maatregelen te treffen tegen money laundering en de financiering van terrorisme. Het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot de zogenaamde blacklisting van het land en de totale economische isolatie. Het is derhalve van belang dat alle economische actoren in Suriname en vooral organisatoren van kansspelen hun rol vervullen, zodat blacklisting van Suriname wordt voorkomen.

Eindverslag: link eindverslag

Intrekking schrijven + nota van wijz.