Ontwerpwet houdende wijz. ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET .... houdende wijziging van de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorimefinanciering (WMTF) (S.B. 2022 no.138)

Datum van indiening: 21 mei 2024

Soort wet: Initiatief wet

Commissie van rapporteurs: Ch. Wang (Vz), S.Tsang, J. Kanape, E. Jones, K. Ramsukul, R. Asabina en R. Mangre

Doel van de wet: Deze initiatiefwet heeft tot doel dat Suriname stappen heeft ondernomen om geconstateerde tekortkomingen weg te werken. Eveneens zijn er wijzigingen van de redactionele- en wetgevingstechnische aard meegenomen.