Ontwerpwet houdende nadere wijz. Kiesregeling en wijz. Grondwet Rep. Suriname (Sharman e.a.) (INGETROKKEN)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet:

- WET van houdende nadere wijziging van de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62, geldende tekst S.B. 1996 no. 15, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2019 no. 55) 

- WET houdende nadere wijziging van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38).

Datum van indiening: 10 juli 2023

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissie van rapporteurs: Asiskumar Gajadien (VZ), Rabin Parmessar, Obed Kanape, Gregory Rusland, Ronny Asabina, Melvin Bouva, Cheryl Dijksteel MPH MS Bioethics, Miquella Huur en Mahinder Jogi

Doel van de wet (wijz. Kiesregeling): De ontwerpwet heeft ten doel om in het kader van de beslissing van het Constitutioneel Hof van de Republiek Suriname d.d. 5 augustus 2022, zaak nr. CH-02, inzake toetsing ex artikel 144 Grondwet jo. artikel 12 lid 1 Wet Constitutioneel Hof van de artikelen 9 jo. 24 van de Kiesregeling op strijdigheid met de Grondwet, alsmede het Internationaal Verdrag inzake Burger en Politieke Rechten (IVBPR) en het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens (AVRM), de Kiesregeling nader te wijzigen.

Doel van de wet (wijz. Grondwet): De ontwerpwet heeft ten doel om in het kader van de beslissing van het Constitutioneel Hof van de Republiek Suriname d.d. 5 augustus 2022, zaak nr. CH-02, inzake het onverbindend zijn van de artikelen 9 en 24 van de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2019 no. 55), alsmede in het kader van de doelmatige werking van de Grondwet, enkele bepalingen van de Grondwet van de Republiek Suriname te wijzigen.

Preadvies: link preadvies

 

Link van intrekking wijz. Grondwet: link

Link van intrekking wijz. Kiesregeling: link