Ontwerpwet houdende nadere wijz. Kiesregeling (Sampie e.a.) (INGETROKKEN)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET houdende nadere wijziging van de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62, geldende tekst S.B. 1996 no.15, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2019 no. 55).

Datum van indiening: 13 juli 2023

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissie van rapporteurs: Asiskumar Gajadien (VZ), Rabin Parmessar, Obed Kanape, Gregory Rusland, Ronny Asabina, Melvin Bouva, Cheryl Dijksteel MPH MS Bioethics, Miquella Huur en Mahinder Jogi

Doel van de wet: De ontwerpwet heeft tot doel het nader wijzigen van de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62, geldende tekst S.B. 1996 no. 15, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2019 no. 55). Primair ter voldoening aan de beslissing van het Constitutioneel Hof van de Republiek Suriname d.d. 5 augustus 2022, zaaknr. CH-02, inzake toetsing ex artikel 144 Grondwet jo. Artikel 12 lid 1 Wet Constitutioneel Hof van de artikelen 9 jo. 24 van de Kiesregeling op strijdigheid met de Grondwet, alsmede het Internationaal Verdrag inzake Burger en Politieke Rechten (IVBPR) en het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens (AVRM).

Preadvies: link preadvies

Link van intrekking wijz. Grondwet: link