Ontwerpwet houdende goedkeuring van de "Free Trade Agreement between the Caribbean Community (CARICOM)


<< Terug naar overzicht

Naam van de weg: Aanbieding advies van de Staatsraad inzake de ontwerp-wet houdende goedkeuring van de " Free Trade Agreement between the Caribbean Community (CARICOM) acting on behalf of the Govemments of Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, St.Kitts and Nevis, Saint Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname and Trinidad and Tobago and the Government of the Republic of Costa Rica".

Soort ontwerpwet: verdrag

Preadvies: link preadvies