Ontwerpwet Beëndiging lidmaatschap volksvertegenwoordigende organen


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 1 juni 2022

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissie van rapporteurs: Dijksteel MPH MS Bioethics (vz), S. Tsang, E. Karto, M. Bouva, R. Debie, R. Asabina, M. Jogi

Doel van de wet: Het doel van deze wet is om ter uitvoering van artikel 68 van de Grondwet en artikel 6 en artikel 20 van de Wet Regionale Organen, nadere regels vast te stellen en de wet houdende regels voor het beëindigen van het Lidmaatschap van De Nationale Assemblée te wijzigen.

Preadvies: link preadvies

Amendement: link amendement