Wet Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA)


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 25 januari 2022

Datum van goedkeuring: 11 maart 2022, met algemene 36 stemmen

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: M. Jogi (Vz), R. Tarnadi, M. Gowrie, M. Sadie, S. Madsaleh, mr. E. Jones LL.B, J. Kanape

Vaste toehoorders: S. Mingoen- Karijomenawi, J. Vreedzaam, R. Mohan, R. Parmessar, R. Mangre MSc.

Doel van de wet: Ter bevordering van de agribusiness en ter voorziening in de kredietbehoefte van kleinschalige-, middelgrote- en grote bedrijven in de agrarische sector, het nodig is om regels vast te stellen in verband met de instelling van het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA)

Eindverslag: link