Ontwerpwet Minimum Age Convention no. 138, Geneva, 06 juni 1973


<< Terug naar overzicht

Status van de wet:

- de goedgekeurde ontwerpwet wordt door de deskundigen voorbereid voor verzending naar de President ter bekrachtiging en afkondiging.