Ontwerpwet houdende wijz. Staatsbegroting 2023 (Suppletoire Begroting 2023)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Ontwerpwet houdende wijziging Wet Staatsbegroting 2023 (S.B. no. 46 d.d. 15 maart 2023) (Suppletoire Begroting 2023)

Datum van indiening: 28 september 2023

Datum van goedkeuring: 6 oktober 2023, met 27 stemmen vóór en 15 tegen

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: A. Gajadien (VZ), R. Parmessar, J. Kanape, R. Asabina, V. Ramsukul, J. Vreedzaam en C. Dijksteel

Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft tot doel de Wet Staatsbegroting 2023 (S.B. no. 46 d.d. 15 maart 2023) te wijzigen.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Eindverslag: link eindverslag