Ontwerpwet houdende nadere wijz. Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet houdende wijziging van de Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs (S.B. 2017 no. 42).

Datum van indiening: 10 februari 2023

Datum van goedkeuring: 7 februari 2024 met 38 algemene stemmen

Soort wet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: H. Ramdien (vz), P. Kensenhuis, R. Debie, J. Wielzen, H. Aviankoi, R. Koedemoesoe, S. Moestadja

Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft ten doel om in het kader van de versterking en bevordering van de handhaving van de arbeidswetgeving, de Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs te wijzigen. Middels deze wetswijziging worden hiaten in de wet gerepareerd. Thans wordt een verbod ingesteld voor inleners om van intermediair die niet bezitten over een uitzendvergunning, uitzendkrachten aan te trekken (artikel 10 lid 2). Verder wordt ook de inlener nu verboden om arbeidskrachten van dezelfde intermediair langer dan de maximumtermijn van 2 jaar aaneensluitend in te zetten voor arbeid (artikel 10 lid 2).

Eindverslag: link eindverslag