Ontwerpwet houdende goedkeuring United National Convention against corruption (UNCAC)


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 12 juli 2022

Datum van goedkeuring: stilzwijgend goedgekeurd

Soort ontwerpwet: verdrag

Commissie van rapporteurs:

Doel van de wet: Het doel is namelijk de toetreding van de Republiek Suriname tot de “ United Nations Convention against Corruption (UNCAC)” voor het bevorderen en verstrekken van maatregelen teneinde corruptie op doelmatigere en doeltreffende wijze te voorkomen en te bestrijden.