Ontwerpwet houdende goedkeuring "Overeenkomst tussen Reg Rep Suriname en Reg Koninkrijk Marokko inzake Visa Vrijstelling voor Houders van Dipl, Dienst, Officiele en Speciale Paspoorten"


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 09 juli 2019

Datum van goedkeuring: 30 juli 2019, stilzwijgend goedgekeurd in Huishoudelijke Vergadering

Commissie van rapporteurs: 

Soort wet: verdrag

Doel van de ontwerpwet: Vanwege de wenselijkheid om de op 2 november 2017 te Rabat, Marokko ondertekende "Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van het Koninkrijk van Marokko inzake Visa Vrijstelling voor Houders van Diplomatiek, Dienst, Officiéle en Speciale Paspoorten" aan de goedkeuring van De Nationale Assemblee te onderwerpen. Deze goedkeuring is geboden ingevolge artikel 104 lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname. De op 2 november 2017 te Rabat, Marokko, ondertekende "Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van het Koninkrijk van Marokko inzake Visa Vrijstelling voor Houders van Diplomatiek, Dienst, Officiéle en Speciale Paspoorten" heeft als doel het reizen van wederzijdse onderdanen te vereenvoudigen en te vergemakkelijken. Deze Overeenkomst biedt de mogelijkheid wederzijdse onderdanen, die houders zijn van een geldig diplomatiek, dienst, officiéle of speciale paspoort bij binnenkomst, vertrek van en op doorreis, vrij te stellen van de visumplicht, als mede toe te staan te verblijven op hun respectieve grondgebieden voor een periode van maximaal negentig (90) dagen. Het officieel paspoort ingevolge onderhavige Overeenkomst heeft dezelfde rechtskracht als het dienstpaspoort dat door Suriname wordt verstrekt aan overheidsfunctionarissen en speciale paspoorten worden verstrekt aan familieleden van diplomaten die niet rechtstreeks vallen onder het gezin zoals grootouders maar wel behoren tot het gezin als ook aan gewezen hooggeplaatste overheidsfunctionarissen. Voorts biedt deze overeenkomst de mogelijkheid om bij schriftelijke verzoeken van de diplomatieke of consulaire posten, de houders van een geldige diplomatiek,