Ontwerpwet Beperking Slacht Vrouwelijke Runderen


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 12 april 2022

Datum van goedkeuring: 1 juni 2023 met algemene 41 stemmen

Commissie van rapporteurs: 

Vaste toehoorders: R. Debie MSc. (Vz), R. Tarnadi, E. Karto, J. Vreedzaam, H. Ramdien, A. Sadi en S. Mingoen

Soort wet: Ontwerpwet van de regering

Doel van de ontwerpwet: Het doel van deze wet is namelijk, dat in verband met de hoge incidentie van het slachten van drachtige runderen en ter bescherming van de rundveestapel, het nodig is regels vast te stellen betreffende het slachten van runderen van het vrouwelijke geslacht. 

Preadvies: link preadvies