Ontwerpwet Schadefonds Gewelds- en Verkeersmisdrijven


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van houdende regelen met betrekking tot de instelling van het Schadefonds Gewelds- en Verkeersmisdrijven (Wet Schadefonds Gewelds- en Verkeersmisdrijven).

Datum van indiening: 26 januari 2023

Soort wet: Initiatiefvoorstel

Commissie van rapporteurs:

Doel van de wet: De zorg voor slachtsoffers van Gewelds- en Verkeersmisdrijven ter hand te nemen door hen in aanmerking te doen komen voor een uitkering uit het Schadefonds.