Ontwerpwet houdende voorlegging Verdrag betreffende uitbanning van geweld en intimidatie (ILO Convention No. 190)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van…………………….,houdende voorlegging van het Verdrag betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk, 2019 (ILO Convention No. 190) (Genéve, 21 juni 2019).

Datum van indiening: 7 augustus 2023

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs:

Doel van de wet: Het doel van dit verdrag is dat elke lidstaat een geïntegreerde en inclusieve aanpak moet hanteren om geweld en intimidatie op de werkvloer te vermijden en te verhelpen. Concreet houdt dit onder meer in: het invoeren van een verbod op elke vorm van geweld of intimidatie, het uitwerken van een preventiestrategie en het beschermen van slachtoffers door middel van beroepsmogelijkheden, schadeloosstellingen en ondersteuning.