Ontwerpwet houdende voorlegging "Transition from Informal to Formal Economy Recommendation, 2015" (ILO Recommendation no. 204)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van…………………….,houdende voorlegging van de “Transition from the Informal to the Formal Economy Recommendation, 2015 (ILO Recommendation No. 204) (Genéve, 12 juni 2015)

Datum van indiening: 7 augustus 2023

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs:

Doel van de wet: Bedoelde ontwerpwet heeft als doel richtlijnen te bieden waarlangs de transformatie van de informele naar de formele economie teweeg gebracht moet worden. De informele economie vormt een enorme uitdaging voor de bescherming van de rechten van de werknemers die werkzaam zijn in deze sector. Het ontbreekt vaak aan Menswaardig werk en de informele economie ondervindt negatieve gevolgen voor de duurzaamheid van ondernemingen en inkomsten van de Staat. Op grond hiervan achtte men het nodig een aanbeveling te doen aan lidlanden om hen handvatten aan te reiken voor het teweeg brengen van transformatie van de economische activiteiten die in de informele sector plaatsvinden naar de formele economische structuren.