Ontwerpwet houdende voorlegging "Employment & Decent Work for Peace & Resilience Recommendation, 2017" (ILO Recommendation no. 205)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van…………………….,houdende voorlegging van de “Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation, 2017” (ILO Recommendation No. 205) (Genéve, 16 juni 2017)

Datum van indiening: 7 augustus 2023

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs:

Doel van de wet: Bedoelde ontwerpwet heeft als doel een vorige Recommendation uit 1944, te weten Recommendation Nr. 71 te updaten, waarbij dit de focus verruimt van het richtsnoer voor herstelwerkzaamheden en tevens de wederopbouw door het daarin opgenomen preventie en paraatheid.