Ontwerpwet houdende voorlegging aanbeveling betreffende uitbanning geweld en intimidatie (ILO Recommendation no. 206)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van…………………….,houdende voorlegging van de aanbeveling betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk, 2019 (ILO Recommendation No. 206) (Genéve, 21 juni 2019)

Datum van indiening: 7 augustus 2023

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs:

Doel van de wet: Deze aanbeveling vloeit voort uit het Verdrag betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk, 2019 (ILO Convention No. 190). Het behelst een aanvulling op het verdrag met meer gedetailleerde en praktische richtsnoeren voor de vertaling van de in het verdrag verankerde beginselen in de nationale wetgeving. Er worden een aantal kernprincipes naar voren gebracht, waaronder het feit dat lidstaten geweld en intimidatie op het werk moeten aanpakken op verschillende gebieden, zoals het gebied van arbeid en werkgelegenheid, gelijkheid, gezondheid en anti-discriminatiewetgeving.