Ontwerpwet houdende nadere wijz. Grondwet Rep Sur (S.B. 1987 no. 116, zoals laatstelijk gewijz. bij 2023 no.157) Gajadien


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet van……… houdende nadere wijziging van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116), zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2023 no. 157)

Datum van indiening: 27 februari 2024

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissie van rapporteurs:

Doel: Deze initiatiefwet heeft tot doel om de mogelijkheid te bieden tot uitbreiding van het aantal Vice-Presidenten binnen het Hof van Justitie. De werkzaamheden bij de Rechterlijke Macht zijn exorbitant gegroeid, waardoor de organisatie meerdere Vice-Presidenten vereist om op een efficiënte wijze aansturing en inrichting te geven ter verbetering van de rechtspleging in haar geheel. Het is ook van belang om meerdere Vice-Presidenten te hebben om het bestuur adequaat te kunnen uitvoeren.