• Home
  • Nieuws
  • Women's Right Centre deelt 'conceptwet' huiselijk geweld met DNA

Women's Right Centre deelt 'conceptwet' huiselijk geweld met DNA

Women's Right Centre deelt 'conceptwet' huiselijk geweld met DNA

Carla Bakboord en Henna Guicherit van de Women’s Right Centre hebben op 8 maart 2024, de dag van de vrouw, een concept wet huiselijk geweld ingediend bij De Nationale Assemblée. Het document is in ontvangst genomen door de griffier van het parlement, Ruth de Windt.

Parlementsvoorzitter, Marinus Bee MSc. LL.B heeft de werkwijze van het parlement uitgelegd. “Dat wat nu is ingediend, is een werkdocument voor het parlement. De grondwet is duidelijk hoe een wet tot stand komt. Het kan via de regering c.q de president of leden van De Nationale Assemblée”.

Voorzitter Bee zal aan de vrouwelijke parlementariërs per fractie vragen dit werkdocument als initiatiefvoorstel in te dienen. “Voor nu zeg ik dankjewel, trouwens dit is het beleid dat we voorstaan richting open parlement om heel dicht bij het volk te zijn”, zegt de DNA-voorzitter.

Women’s Right Centre hoopt na een aantal jaren de wet weer te kunnen evalueren om na te gaan wat bijgesteld moet worden om slachtoffers van huiselijk geweld in een vroeg stadium beter te kunnen beschermen.
In aanloop naar dit moment hadden Guicherit en Bakboord op woensdag 12 juli 2023 een rapport overhandigd aan de parlementsvoorzitter. De huidige wet is in het rapport geëvalueerd.

<< Terug naar berichten