• Home
  • Nieuws
  • Wijzigingen Zegelwet kamerbreed aangenomen in DNA

Wijzigingen Zegelwet kamerbreed aangenomen in DNA

Wijzigingen Zegelwet kamerbreed aangenomen in DNA

De wet houdende nadere wijziging van de Zegelwet is op donderdag 1 september 2022 kamerbreed aangenomen met algemene 36 stemmen. In ’s lands vergaderzaal hebben leden van het parlement over deze wet gediscussieerd.

Bij deze wet gaat het om het zegelrecht dat financieel als hoog wordt beschouwd bij overdracht van zakelijke rechten tussen familieleden in de eerste graad. Met familieleden in de eerste graad, in zowel nederdalende als opgaande linie conform artikel 346 van het Burgerlijk Wetboek worden dus respectievelijk de kinderen en de ouders bedoeld. Gekozen is voor slechts deze categorie van personen op wie de wetswijziging van toepassing is.

De voorzitter van de commissie van rapporteurs, Mahinder Jogi heeft na aanname van de wet een ieder gefeliciteerd die heeft meegewerkt aan de tot standkoming van de wijzigingen in deze wet. De wet is op 2 juli 2021 ingediend. De wet is een initiatief van drs. Asiskumar Gajadien en voormalig parlementariër Dinotha Vorswijk.

Initiatiefnemer Gajadien heeft aangegeven dat dit een maatschappelijk probleem is, dat nu opgelost is. Het parlement heeft daarom ingespeeld op dit vraagstuk. “Ik ben blij dat de regering is meegegaan om de overdracht kosten van 7 % naar 4% te brengen, nu kunnen ouders tegen zeer lage overdrachtskosten gronden overdagen aan kinderen en kinds kinderen.

Algemeen

In Suriname is over het algemeen bewezen dat ouders vaak een aan hun toebehorend stuk domeingrond verkavelen om aan hun kinderen over te dragen. Met de kosten die daarbij gepaard gaan, zoals de landmeters-, taxateurs, notaris en overige overdrachtskosten is het meer dan redelijk en billijk dat het zegelrecht voor deze groep personen verminderd wordt.

De commissie van rapporteurs heeft bestaan uit de leden:

• Mahinder Jogi (voorzitter)

• Mr. Patrick kensenhuis

• Miquella Soemar- Huur BSc.

• Annie Sadi

• Ivanildo Plein

• drs. Ronny Asabina en

• drs. Roy Mohan

<< Terug naar berichten