Wijzigingen in de Rijwet 1971 goedgekeurd

Wijzigingen in de Rijwet 1971 goedgekeurd

Met 42 algemene stemmen, is de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Rijwet 1971 (G.B. 1971 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2007 no. 92) op dinsdag 15 februari 2022 door De Nationale Assemblée goedgekeurd. De voorzitter van het parlement, Marinus Bee MSc. LL.B, heeft de regering en het parlement gefeliciteerd voor het werk dat is verzet om te komen tot goedkeuring van dit wetsproduct. Met de goedkeuring van deze wetswijziging wordt verkeerscriminaliteit voorkomen (het opzettelijk overtreden van verkeersregels).

De commissie van rapporteurs heeft bestaan uit de leden: Edgar Sampie (voorzitter), ir. Stephen Tsang, mr. Cheryl Dijksteel MPH Ms Bioethics, Tashana Lösche, Chuanrui Wang BSc., mr. Patrick Kensenhuis en Reshma Mangre MSc.

 

<< Terug naar berichten