• Home
  • Nieuws
  • Wijziging in de Wet Werkvergunning Vreemdelingen aangenomen

Wijziging in de Wet Werkvergunning Vreemdelingen aangenomen

Wijziging in de Wet Werkvergunning Vreemdelingen aangenomen

Het bedrag voor de aanvraag van een werkvergunning is verhoogd van SRD75 naar $100. Dit is opgenomen in de wijziging van de Wet Werkvergunning Vreemdelingen. Deze wijziging van de bovengenoemde wet is op vrijdag 12 augustus 2022 in de 77ste openbare vergadering van het parlement aangenomen met 38 algemene stemmen.

Deze wet zal een impact hebben op de regulering van de arbeidsmarkt en de administratieve afhandeling van de vergunningsvoorwaarden.

De werkgever is verplicht een werkvergunning te hebben. Verder moet de werkgever ervoor zorgen dat werknemers die vreemdelingen zijn een werkvergunning bezitten om arbeid te kunnen verrichten in het bedrijf. De werknemer krijgt een afschrift van de werkvergunning die ook gericht is aan de werkgever. Een nieuwe werkvergunning is nodig bij het veranderen van werkgever. Indien de werkgever weigert een werkvergunning aan te vragen, kan de werknemer zich wenden tot Arbeidsinspectie die vervolgens de zaak verder zal onderzoeken.

Deze ontwerpwet is ingediend op 17 juni 2021.

De commissie van rapporteurs bestaat uit de leden: Radjendrekoemar Debie (Voorzitter), drs. Soewarto Moestadja, Edgar Sampie, mr. Patrick Kensenhuis, drs. Patricia Etnel MPA, Joan Wielzen en Reshma Mangre MSc.

<< Terug naar berichten