• Home
  • Nieuws
  • Wet Uitoefening Geneeskundige Beroepen gewijzigd met 41 stemmen

Wet Uitoefening Geneeskundige Beroepen gewijzigd met 41 stemmen

Wet Uitoefening Geneeskundige Beroepen gewijzigd met 41 stemmen

Om mee te gaan met de hedendaagse ontwikkelingen op nationaal en internationaal gebied moest de kwaliteit van de driejarige opleiding voor jeugdtandverzorging nogmaals aangepast en uitgebreid worden van een driejarige hoger beroepsopleiding (hbo) naar een vierjarige bachelor opleiding. Deze wijziging is bij wet aangepast op donderdag 18 augustus 2022. De Nationale Assemblée (DNA) heeft de Wet Uitoefening Geneeskundige Beroepen aangenomen met algemene 41 stemmen.

De verbetering van de opleiding dient wettelijk vastgelegd te worden en tevens moet ervoor gezorgd worden dat in de naam van de afgestudeerden duidelijk naar voren komt, dat zij belast zijn met de tandheelkundige zorg van zowel jeugdigen als volwassenen. De huidige opleiding JTV zal een naamsverandering ondergaan van de “Opleiding voor Jeugdtandverzorging naar de “opleiding tot oral health therapist” en de nieuw opgeleide ‘jeugdtandverzorgers’ zullen nu “oral health therapist genoemd worden.

De wet is een ontwerp van de regering en is ingediend op 25 mei 2022.

Mr. Cheryl Dijksteel MPH MS Bioethics (vz), Jennifer Vreedzaam, drs. Mohammad Mohab-ali, Claudie Sabajo, drs. Roy Mohan, Remi Kanapé en Evert Karto zijn lid van de Commissie van Rapporteurs.

<< Terug naar berichten