• Home
  • Nieuws
  • Wet reisdocumenten biedt mogelijkheid identiteitsfraude tegen te gaan

Wet reisdocumenten biedt mogelijkheid identiteitsfraude tegen te gaan

Wet reisdocumenten biedt mogelijkheid identiteitsfraude tegen te gaan

De wet Reisdocumenten is op donderdag 28 april 2022 met algemene 29 stemmen aangenomen in het parlement. Om een verbeterd beheer van het reisdocumentenbestand te creëren, is het van belang fraudebestendige reisdocumenten middels de opname van biometrische gegevens en elektronische eigenschappen te verstrekken. De opname van biometrische gegevens biedt de mogelijkheid om identiteitsfraude waaronder look-alike fraude tegen te gaan. Het was voorheen niet mogelijk strafrechtelijke sancties op te leggen, vanwege geringe regelgeving. Met de aanname van deze wet wordt de regelgeving aangepast. Verder wordt er rekening gehouden met technologische ontwikkelingen, bevorderen van de veiligheid en de internationale standaarden waaraan de paspoorten moeten voldoen.

Kishan Ramsukul, voorzitter van de commissie van rapporteurs, geeft aan dat de vragen gesteld door het parlement tijdens de commissievergaderingen, maar ook tijdens de openbare behandeling van deze wet zijn beantwoord door de regering. Verder stelt hij voor dat er bij de invoering van een e-paspoort, er ook wordt gekeken naar de lokale dienstverleners binnen de ambtenarij om na te gaan hoe de beschikbare kennis ingezet kan worden voor de reorganisatie van deze paspoorten.

Het wetsontwerp is op 10 maart 2022 ingediend. Naast de commissie voorzitter Ramsukul, hebben drs. Soewarto Moestadja, Miquella Soemar-Huur, Tashana Lösche, Ronny Aloema, mr. Ebu Jones LL.B en Chuanrui Wang LL.B. ook zitting gehad in de commissie van rapporteurs.

<< Terug naar berichten