Wet omzetbelasting goedgekeurd

Wet omzetbelasting goedgekeurd

Met 29 stemmen voor en 13 tegen hebben de leden van De Nationale Assemblée (DNA) op dinsdag 3 augustus 2021 de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Omzetbelasting 1997 (S.B. 1997 no.83 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2021 no. 11) goedgekeurd. Het doel van deze ontwerpwet is om de omzet belasting te verhogen dat ook opgenomen is in het Herstelplan 2020-2022. “Verhogingen en aanpassingen zijn nodig voor het gezond maken van de economie. Om de samenleving te beschermen wordt de ondersteuning gegeven”, zegt de voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, drs. Asiskumar Gajadien.

De Commissie van Rapporteurs heeft naast de commissievoorzitter bestaan uit de leden: drs. Rabindre Parmessar, Chuanrui Wang LL.B, Jennifer Vreedzaam, Vishant Ramsukul, drs. Ronny Asabina en Josafat Kanape.

Na de stemming hebben ir. Stephen Tsang en anderen een motie ingediend waarin het parlement wordt opgeroepen om de samenleving te ondersteunen. De motie is verworpen met 13 stemmen voor en 29 tegen.

Verder heeft de minister van Volksgezondheid, drs. Amar Ramadhin, het parlement geïnformeerd over de uitkomst van het overleg met De Nationale Ziekenhuis Raad (NZR). Er is volgens de minister een constructieve oplossing bereikt. Onder andere zullen de ligdagtarieven van de verschillende instellingen worden aangepast. Daarnaast zullen er ook wijzigingen worden doorgevoerd in onder andere declaraties en de geneesmiddelenklapper.

De behandeling van de nadere wijziging van de Wet Omzetbelasting is op donderdag 29 juli 2021 aangevangen en op dinsdag 3 augustus 2021 na 21.00 uur afgesloten.

<< Terug naar berichten