• Home
  • Nieuws
  • Wet Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid en Wet Gelijke Behandeling Arbeid aangenomen

Wet Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid en Wet Gelijke Behandeling Arbeid aangenomen

Wet Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid en Wet Gelijke Behandeling Arbeid aangenomen

In het kader van het bevorderen van het voorkomen van discriminatie en de bevordering van de gelijke behandeling inzake arbeid is het wenselijk om op basis van internationale standaarden, over te gaan tot de vaststelling van regels ten aanzien van de gelijke behandeling inzake arbeid.
Ook is het bevorderen van veilige werkomstandigheden en het voorkomen van discriminatie op de werkplek wenselijk. Vandaar het belangrijk is over te gaan tot de vaststelling van regels ten aanzien van geweld en seksuele intimidatie op de werkplek. In dit kader heeft De Nationale Assemblée op donderdag 13 oktober 2022 de ontwerpwet Geweld en Seksuele Intimidatie & Wet Gelijke Behandeling Arbeid goedgekeurd. Beide wetten zijn met algemene 41 stemmen aangenomen. Voorafgaand aan de stemming hebben alle fracties, het parlement opgeroepen om de wet kamerbreed aan te nemen.


De commissie van rapporteurs bestaat uit de leden:
• Drs. Patricia Etnel MPA (voorzitter)
• Drs. Soewarto Moestadja
• Ramon Koedemoesoe
• Mr. Patrick Kensenhuis
• Henk Aviankoi
• Joan Wielzen en
• Radjendrekoemar Debie MSc.

<< Terug naar berichten