• Home
  • Nieuws
  • Wet burgerlijke uitzonderingstoestand COVID-19 met een maand verlengd

Wet burgerlijke uitzonderingstoestand COVID-19 met een maand verlengd

Wet burgerlijke uitzonderingstoestand COVID-19 met een maand verlengd

In De Nationale Assemblee (DNA) heeft op donderdag 10 juli 2020 de “Bespreking verlenging burgerlijke uitzonderingstoestand ingevolge artikel 1 lid 3 van de Wet Uitzonderingstoestand” plaatsgevonden. De wet is op 9 juli 2020 vervallen en moest worden verlengd. Deze uitzonderingstoestand is met een maand verlengd tot en met 9 augustus 2020. De wet is aangenomen met algemene 40 stemmen.

Voorzitter Ronnie Brunswijk MBA heeft de regering en leden van het parlement bedankt voor hun bijdrage. De Commissie van Rapporteurs bestaat uit Ronnie Brunswijk MBA (voorzitter) en de leden drs. Asiskumar Gajadien, Cheryl Dijksteel, Evert Karto, dr. Gregory Rusland, ir. Stephen Tsang, drs. Ronnie Asabina, drs. Dew Sharman en Jennifer Vreedzaam.

Eerder, met name op woensdag 8 april 2020, is de wet ter uitvoering van artikel 72 onder c van de Grondwet met betrekking tot afkondiging van de burgerlijke uitzonderingstoestand in verband met de COVID-19 pandemie (Wet Uitzonderingstoestand COVID – 19), aangenomen.

Deze ontwerpwet is op 5 april 2020 door de regering ingediend. Het doel van de ontwerpwet is om in verband met het tegengaan van ongecontroleerde verspreiding in Suriname van het SARS-CoV-2virus dat de volksgezondheid, veiligheid en economie van Suriname ernstig in gevaar zal brengen -alsmede ter uitvoering van artikel 72 van de Grondwet, de burgerlijke uitzonderingstoestand af te kondigen en buitengewone maatregelen te treffen.

Achtergrond

In maart 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van COVID-19 tot een pandemie uitgeroepen. Deze wereldwijde epidemie heeft al vele mensenlevens geëist. Gebleken is dat slechts met uitzonderlijke maatregelen nationaal en internationaal de epidemie enigszins kan worden bedwongen.

In landen waar maatregelen niet op tijd zijn genomen dan wel niet voldoende zijn geweest, is het gezondheidssysteem compleet overweldigd door het aantal ernstige zieken. Die landen ervaren een diepe social-maatschappelijke crisis en desastreuze gevolgen voor de economie. Zelfs in rijke landen zijn goed functionerende zorgsystemen niet adequaat toegerust gebleken om het groot aantal patiënten te verzorgen in een ongebreidelde epidemie.

Gevolgen

Voor Suriname heeft deze ziekte al negatieve gevolgen gehad, nadat er vanaf 13 maart 2020 na een medisch onderzoek de eerste persoon positief werd getest op het COVID-19-virus. De regering heeft hierna onmiddellijk de toegang tot Suriname gesloten en enkele andere maatregelen getroffen om de ongecontroleerde verspreiding van het virus onder de bevolking te beperken.

 

Klik hier voor de foto.

<< Terug naar berichten