Wet aangenomen om koers te beheersen

Wet aangenomen om koers te beheersen

Vanwege een gesignaleerde toename van illegale geldtransacties, dan wel illegaal opererende ‘geldtransactiekantoren’ die invloed hebben op het financieel stelsel, in het bijzonder op zijn integriteit, is het noodzakelijk geweest om de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 zodanig aan te scherpen.

De ontwerpwet houdende goedkeuring van de wijziging van Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 is op dinsdag 30 maart 2021 goedgekeurd met algemene 42 stemmen.

De commissie van rapporteurs heeft bestaan uit de leden: drs. Asiskumar Gajadien, drs. Rabin Parmessar, Chuanrui Wang LL.B, Jennifer Vreedzaam, Kishan Ramsukul, drs. Ronny Asabina en Josafat Kanape.

Het lid Parmessar onderschrijft dat de regering heeft geluisterd en de aangehaalde punten heeft meegenomen. Hij zegt dat de regering staat voor uitdagingen om welzijn en welvaart te brengen. Commissievoorzitter Gajadien is het met collega Parmessar eens, dat de regering heeft geluisterd en bedankt iedereen die heeft meegewerkt aan de wet.

Volgens president Chandrikapersad Santokhie geeft de kamerbrede aanname van de wet aan, dat er ondersteuning is naar de regering toe om de koers onder controle te krijgen. De wet is één van de maatregelen om de koers te beheersen.

 

<< Terug naar berichten