• Home
  • Nieuws
  • Werknemers Greenheart Suriname N.V vragen parlement aandacht voor ongewenste situatie

Werknemers Greenheart Suriname N.V vragen parlement aandacht voor ongewenste situatie

Werknemers Greenheart Suriname N.V vragen parlement aandacht voor ongewenste situatie

Werknemers van Greenheart Suriname N.V hebben op woensdag 21 oktober 2020, via de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA) Marinus Bee MSc. LL.B, aan het parlement aandacht gevraagd voor de ongewenste situatie waarin zij verkeren.

Aan 22 werknemers van Greenheart die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn van het bedrijf en wel in de zagerij te Apoera, is na een dispuut over adequate beschermende stofmaskers voor de uitoefening van hun werkzaamheden, de toegang tot het werk ontzegd. Werknemers mochten de bedrijfslocatie niet meer betreden, waarna het bedrijf aan deze groep werknemers een eenzijdig opgestelde beëindigingsovereenkomst heeft aangeboden. Deze handeling hebben de werknemers unaniem afgekeurd en zijn niet tot ondertekening overgegaan, waarna het bedrijf inderdaad ontslag heeft aangevraagd voor deze 22 arbeiders. Dit is uiteindelijk afgewezen door de Ontslagcommissie.

Nadat bemiddelingspogingen van de vakbond, de Greenheart Group Werknemers Organisatie (GGWO), ook niet het gewenste resultaat hadden opgeleverd is door de werknemers, bijgestaan door de GGWO, een kortgeding aanhangig gemaakt. De rechter heeft op 8 oktober 2020 Greenheart Suriname N.V. veroordeeld tot onder andere het uitbetalen van het het loon vanaf mei 2020 tot aan de dag van de rechtsgeldige beëindiging van de dienstbetrekking. Ondanks dit vonnis weigert de werkgever Greenheart, het vonnis uit te voeren en het ingehouden loon uit te betalen.

De parlementsvoorzitter heeft aangegeven de zaak te hebben aangehoord. “Dit is onacceptabel. Wij hebben als land tools om bedrijven te laten merken dat we in een geciviliseerde samenleving wonen. Vanuit het parlement zal een er een protestbrief geschreven worden naar de regering, om deze zaak zo spoedig mogelijk op te lossen,” zegt voorzitter Bee.

<< Terug naar berichten