Weer ambtenaren opleidingen in Marowijne

Weer ambtenaren opleidingen in Marowijne

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is gestart met opleidingen voor ambtenaren in Marowijne. Op zaterdag 6 november 2021 zijn in totaal 55 ambtenaren begonnen aan: Vooropleiding Surnumerair, opleiding Surnumerair en Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding 1. De voorzitter van De Nationale Assemblée, Marinus Bee MSc. LL.B is ingenomen dat de 55 ambtenaren ervoor hebben gekozen om met deze opleidingen in zichzelf te investeren.

Hij geeft aan studeren te waarderen. Als voorbeeld gaf de parlementsvoorzitter aan ook twee interieurverzorgers op de griffie te hebben bevorderd, omdat ze met succes hun opleiding bij het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben afgerond.

“Het traject van duurzame ontwikkeling is niet snel en niet makkelijk, maar wel gebalanceerd en stabiel. Kennis opdoen is heel belangrijk dus roep ik u op uw best te blijven doen en offers te brengen”, geeft voorzitter Bee, de aanwezigen mee.

Als advies geeft hij aan de abtenaren die zullen starten aan de opleiding, om zich onmisbaar te maken. Studie verrijkt de capaciteit, kennis en kunde. Hierdoor zal elke regering de kennis en kunde willen gebruiken.

<< Terug naar berichten