Voorzitter neemt EnGenDer rapport in ontvangst

Voorzitter neemt EnGenDer rapport in ontvangst

De Surinaamse overheid heeft zich gecommitteerd aan het Enabling Gender-Responsive Disaster Recovery, Climate and Environmental Resilience in the Caribbean, (EnGenDer). Op maandag 30 mei 2022 heeft de United Nations Development Project (UNDP) het ‘‘Report of the Gender-based Climate Resilience Analysis for Suriname” aangeboden aan de voorzitter van De Nationale Assemblée, Marinus Bee MSc. LL.B. in het Marriot hotel.

Klimaatverandering treft alle regio’s in de wereld en heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Suriname vormt daarin geen uitzondering. Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere belanghebbenden kijkt de voorzitter uit naar de bevindingen van het rapport.

Het doel van dit project is om ervoor zorg te dragen dat het concept gendergelijkheid meegenomen wordt bij het verminderen van risico’s bij rampen als gevolg van klimaatverandering en dat bij het nemen van maatregelen ter voorkoming van beteugeling van de gevolgen van klimaatverandering en rampen risico’s, vrouwen en andere kwetsbare groepen niet worden vergeten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is in Suriname verantwoordelijk voor het genderbeleid.

 “Vrouwen bezitten ook de kennis om praktische oplossingen te vinden. Laten we dus de belangrijke bijdragen erkennen omdat het een collectieve inspanning vereist, zegt parlementsvoorzitter Bee.

<< Terug naar berichten