• Home
  • Nieuws
  • Voorzitter Bee vraagt christenen om in gebed te blijven

Voorzitter Bee vraagt christenen om in gebed te blijven

Voorzitter Bee vraagt christenen om in gebed te blijven

“De pandemie is een uitdaging voor ons allen. Daarom vraag ik u om in gebed te blijven," woorden van de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Marinus Bee MSc. LL.B. Voorzitter Bee heeft op donderdag 17 december 2020 een petitie van christelijke kerken in ontvangst genomen.

Een groot aantal geestelijke leiders van verschillende kerken heeft samen met hun achterban haar misnoegen kenbaar gemaakt over de recente COVID-19- beperkende maatregelen, die door de regering zijn genomen.

In de kerstperiode wordt de komst van God, de Zoon Jezus Christus, gevierd en is een van de meest belangrijkste periode van het jaar. De geestelijken schrijven in de petitie dat zij zich volop hebben voorbereid om dit feest, met inachtnenning van alle voorgeschreven COVID-19-protocollen, dan ook te vieren in de verschillende gebedshuizen.

De petitionarissen vinden dat zij van het ene op het andere moment onaangenaam zijn verrast met een maatregel, waarbij niet meer dan tien personen bij elkaar mogen komen. Dit komt erop neer dat de kerkdeuren gesloten moeten blijven, wat als zeer onsmakelijk wordt ervaren.

Voorzitter Bee zegt dat de regering samen met de parlementaire COVID-19-commissie goed heeft nagedacht voordat de beslissing voor het vervroegen van de avondklok van 21:00 uur naar 19:00 uur in het weekend is genomen. “Het besluit om een week op de rem te trappen is genomen na de toename in het aantal besmettingen,” zegt de assembleevoorzitter. Verder heeft de voorzitter de geestelijken aangegeven, dat de commissie het erop aanstuurde om de gebedshuizen open te houden, ervan uitgaande dat die veilig waren en er geen besmettingsgevallen daar waren. Echter heeft het COVID-19-managementteam erop gewezen dat van de laatste besmettingsgevallen zeker vier personen uit kerken afkomstig zijn.

De parlementsvoorzitter heeft de petitionarissen erop gewezen, dat er bijna een oplossing is, maar vroeg om nog wat geduld. “Vrijheid van godsdienst is immers een recht,” aldus voorzitter Bee.

Klik op de link voor de petitie

 

<< Terug naar berichten